Tuesday, March 10, 2009

real ?


czasem zaciera się granica ... nie mam pewności, czy to się dzieje naprawdę ...

1 comment:

Walter Neiger said...

real or unreal dreams in colours.